Nowy sprzęt na wyposażeniu lubiszyńskich OSP

Strażacy lubiszyńskich jednostek OSP bardzo pozytywnie rozpoczęli Nowy Rok. W dniu 2 stycznia 2019 r. w obecności mł. bryg. Krystiana Koseli – Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp., Wójt  Artur Terlecki przekazał uroczyście druhom z  jednostek OSP, działających na terenie gminy Lubiszyn, sprzęt pożarniczy finansowany w zdecydowanej wartości ze środków budżetu państwa, będącego w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Zakupiony sprzęt był oczekiwanym wyposażeniem, pozwalającym na zwiększenie gotowości bojowej jednostek. Łączna wartość zakupionego sprzętu to blisko 40.000 zł.

OSP Lubiszyn:

 1. Rozpieracz kolumnowy, cylindryczny;
 2. Osłona zabezpieczająca dla poszkodowanego;
 3. Piła ratownicza do szyb klejonych;
 4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów stabilizujących.

OSP Lubno:

 1. Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów;
 2. Detektor wielogazowy;
 3. Detektor napięcia AC.

OSP Staw:

 1. Detektor wielogazowy;
 2. Detektor napięcia AC.

OSP Ściechów:

 1. Pilarka do drewna;
 2. Latarka akumulatorowa;
 3. Bosak dielektryczny.

OSP Ściechówek:

 1. Pilarka do drewna;
 2. Latarka akumulatorowa.