Nowe GBA w OSP Lubno – oficjalne przekazanie.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak w asyście Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Marka Kopery, wzięli udział w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnie (KSRG).

Uroczystość miała znamienitą oprawę w osobach:

  • Pan Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski
  • Pan Mariusz Herbut – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Lubiszyn Pan Artur Terlecki, Zarząd Gminny ZOSP RP w Lubiszynie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lubnie.

Mam zaszczyt i olbrzymią satysfakcję, jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego, po raz kolejny przekazać nowoczesny sprzęt w ręce druhów OSP. Dla nas Polska jest jedna, a Polacy, niezależnie od tego, czy mieszkają na terenie małej gminy, czy na terenie dużej aglomeracji, mają takie samo prawo do poczucia bezpieczeństwa – podkreślił szef MSWiA.

Strażacy ochotnicy z OSP Lubno otrzymali nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Pojazd, przekazany w sobotę (30 marca 2019 r.) przez ministra Joachima Brudzińskiego, to pojazd pierwszowyjazdowy, przeznaczony do przewozu ratowników, wyposażenia pożarniczego umożliwiającego podawanie środków gaśniczych i specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego.

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczenia zagrożeń dla środowiska. Wartość pojazdu  to 779 820,00 zł.

Finansowanie:

  • Gmina – 289 820,00 zł.
  • NFOŚiGW – 100 000,00 zł.
  • WFOŚiGW w Zielonej Górze – 100 000,00 zł.
  • dotacja budżetowa dla jednostek OSP w KSRG – 130 000,00 zł.
  • środki z firm ubezpieczeniowych przekazane przez KG PSP – 160 000,00 zł.

Informacje o pojeździe – średni samochód ratowniczo – gaśniczy, Renault MDB3 w wersji 4×4, wyposażony w 6-osobową, zespoloną kabinę brygadową o układzie miejsc 4+2 oraz zabudowę z profili nierdzewnych z poszyciem aluminiowo – kompozytowym o układzie schowków 3+3+1. Zbiornik wody i środka pianotwórczego odpowiednio 3000 oraz 300 litrów. Kabina brygadowa i zabudowa wykonana przez Firmę MOTO TRUCK.

Nowy samochód zastąpi dotychczas pierwszowyjazdowy 35 letni (rok produkcji 1984) średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki STAR 266 GBM 2/8.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.