Manewry pożarnicze pk. „Lubiszyn 2018”

W dniach 13 – 14 kwietnia 2018 roku na terenie Gminy Lubiszyn i Nadleśnictwa Bogdaniec odbyły się ćwiczenia pk. „LUBISZYN 2018”. W ćwiczeniach udział brały siły i środki z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego: Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp., Komend Powiatowych PSP w Strzelcach Kraj., Słubicach, Międzyrzeczu oraz Myśliborzu, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorzowskiego, w tym Kompanii Gaśniczej „GORZÓW” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, siły i środki z Niemiec, a także przedstawiciele Lasów Państwowych, Starostwa Powiatowego i gminy Lubiszyn.

Ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie potencjału ratowniczego oraz doskonalenie umiejętności współdziałania sił i środków Kompanii Gaśniczej „GORZÓW” WOO podczas pożarów kompleksów leśnych.

Ćwiczenia zostały podzielono na dwa dni:

W pierwszym dniu odbyły się ćwiczenia aplikacyjne Sztabu Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp., na których przygotowano poszczególne elementy rozwinięcia bojowego w zależności od zmian sytuacji podczas pożaru. Ćwiczący w pierwszym dniu mogli zapoznać się również z zasadami ochrony przeciwpożarowej lasów, statystykami zdarzeń, czy przeprowadzoną przez przedstawiciela Głównej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie tematyką orientowania się w terenie przy użyciu mapy jak i bez niej.

Drugi dzień ćwiczeń to manewry pożarnicze. Po zauważeniu pożaru przez dostrzegalnie pożarowe i poinformowaniu Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Gorzowie Wlkp. na miejsce udały się pierwsze siły i środki z terenu gminy Lubiszyn oraz zastęp z JRG nr 1 w Gorzowie Wlkp. Nie udaje się im opanować pożaru, w związku z czym do działań wprowadzona zostaje Kompania Gaśnicza „GORZÓW” WOO, która ustawiona przed frontem pożaru ma na celu nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia. Do zapewnienia jej odpowiedniej ilości środka gaśniczego do działań wprowadzone zostają Siły i Środki PSP z terenu województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Do pomocy działającym strażakom dojeżdżają siły z Niemiec, które ustawiają się wzdłuż prawego boku pożaru, a własne zasilanie budują na bazie pobliskiego zbiornika wodnego. Działaniami kieruje Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp., który ma do swojej dyspozycji sztab akcji.

Po zakończeniu ćwiczeń  uczestnicy zostali zaproszeni na pyszną grochówkę, a przybyły na miejsce Lubuski Komendant Wojewódzki mł. bryg. Patryk Maruszak podziękował wszystkim za zaangażowanie i sprawne działania.