Letni wypoczynek harcerzy w woj. lubuskim pod czujnym okiem Państwowej Straży Pożarnej

Państwowa Straż Pożarna w woj. lubuskim objęła szczególnym nadzorem obozy harcerskie gdzie podczas wakacji wypoczywają dzieci i młodzież z zakątków całego kraju. Funkcjonariusze wszystkich Komend Powiatowych/Miejskich PSP z terenu woj. lubuskiego docierają do obozów harcerskich z kontrolami, pogadankami i pokazami. Wszystko by podnieść bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku.  Strażacy kontrolują, podpowiadają i edukują harcerzy i organizatorów obozów jak przygotować się wypoczynku i jak reagować w sytuacji zagrożenia.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek SUSKI wydał „Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów namiotowych”. Wytyczne te zostały opracowane z udziałem organizacji harcerskich i przesłane im do wdrożenia w formie pilotażu w ramach obozów, które będą organizowane w okresie letnim bieżącego roku. Przedmiotowe wytyczne nie stanowią przepisów prawa, lecz zawierają zbiór zasad, wiedzy oraz dobrych praktyk rekomendowanych do stosowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej harcerskich obozów namiotowych, stanowiących miejsce zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wytyczne zostały opracowane z uwagi na brak regulacji prawych, które określałyby wprost w sposób szczegółowy wymagania w omawianym zakresie. Wytyczne poruszają szereg zagadnień pozwalających prawidłowo przygotować obóz harcerski miedzy innymi:

Zapobieganie pożarowi lub innemu miejscowemu zagrożeniu

 • Zadania i obowiązki organizatora obozu
 • Czynności zabronione
 • Organizacja alarmowania i ewakuacji
 • Postępowanie na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
 • Zalecenia dodatkowe w zakresie zagrożeń pogodowych
 • Zagospodarowanie terenu obozu
 • Wyposażenie obozu w podręczny sprzęt gaśniczy
 • Rozpalanie ognisk
 • Przechowywanie butli z gazem płynnym i użytkowanie urządzeń gazowych
 • Użytkowanie instalacji elektrycznej i agregatów prądotwórczych
 • Dokumentacja obozu

Ponadto każdy Komendant Powiatowy/ Miejski PSP przekazuje komendantom obozów harcerskich radiotelefony zapewniające łączność radiową na specjalnie do tego przeznaczonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kanale, który zapewnia łączność ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego/ Miejskiego PSP. Z uczestnikami obozu przepruwane są szkolenie z zakresu łączności ze służbami ratowniczymi.

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Patryk Maruszak w asyście Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. odwiedzili harcerzy stacjonujących na obozie nad jeziorem Lipy. Gorzowscy strażacy uczyli harcerzy, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, kiedy np. następuje gwałtowne załamanie pogody, pożar czy też inne zagrożenia. Specjalne zajęcia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy KM PSP w Gorzowie Wlkp. Nad jeziorem w Lipach przebywają dzieci i młodzież z 3 Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego z Krzyża Wielkopolskiego i 2 Drużyny Harcerskiej „Pożoga” z Czarnkowa.

Poniżej link do audycji radiowej z wizyty strażaków u harcerzy: 

Strażacy uczyli harcerzy zasad bezpieczeństwa i nie tylko

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.