Koronawirus – działania gorzowskich strażaków.

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa na świecie to nowe zadania, obowiązki ale i system służby strażaków PSP oraz druhów OSP. To nowa sytuacja dla każdego ale strażacy nieraz ćwiczyli oraz opracowywali procedury na wypadek ewentualnego zagrożenia biologicznego. Dziś te procedury zostały uruchomione oraz na bieżąco są modyfikowane do rozwijającej się sytuacji.

Jesteśmy w stałym kontakcie oraz współpracujemy ze wszystkimi służbami, ze szczególnym uwzględnieniem Wojewody, Straży Granicznej, Wojska, Sanepidu, Pogotowia Ratunkowego, Szpitala Wojewódzkiego ale również Starostwa powiatowego oraz Włodarzy miast i gmin powiatu gorzowskiego.

Pierwsze działania rozpoczęliśmy już w dniu 04 marca, kiedy to rozstawiono pierwsze namioty pneumatyczne na terenie Szpitala przy ul. Walczaka. Rozpoczęliśmy podobnie jak wiele jednostek w kraju ćwiczeniami, które to jeszcze tego samego dnia były początkiem działań obronnych przed epidemią. W pierwszej fazie były to dwa namioty pneumatyczne wraz z nagrzewnicami. Dziś jest to 5 namiotów przygotowanych do pełnienia funkcji izby przyjęć osób podejrzanych zakażeniem koronawirusem.

W dniu 10 marca wspólnie ze Strażą Graniczną, Policją, Izbą celną, Urzędem Miasta w Kostrzynie nad Odrą utworzono punkt kontroli sanitarnej na  przejściu granicznym. Wyposażeni przez służby Wojewody w środki ochrony indywidualnej oraz termometry strażacy przez kilka dni badali temperaturę ludzi wjeżdżających do kraju. Działania koordynowane były przez Strażników Granicznych przy stałym nadzorze służb Sanepidu. Aktualnie rozstawione na granicy są dwa namioty pneumatyczne a działania od strażaków przejęli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Działania naszych strażaków to również obsługa urządzeń do odkażania pomieszczeń, sprzętu, pojazdów. Na wyposażeniu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Gorzów” jest fumigator – urządzenie do wypełniania pomieszczeń kubaturowych mgiełką substancji dezynfekującej, biologicznie czynnej a także generator ozonu do dezynfekcji np. kabin pojazdów, namiotów itp. Strażacy wszystkich jednostek nadal realizują cykl doskonalenia zawodowego utrwalając oraz poszerzając wiadomości, wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego i biologicznego.

Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp. podobnie jak podległe Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze zawiesiły działalność edukacyjną związaną z bezpośrednim kontaktem np. z dziećmi czy młodzieżą. Ograniczono również możliwość wstępu do remiz i innych obiektów. Wszystko dla naszego ale i Państwa bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że nie służymy pomocą. Nasi funkcjonariusze nadal pracują – zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego.

Strażacy pełniący służbę w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych bez zmian czuwają nad Państwa bezpieczeństwem i w każdej sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska bez wahania przybędą na każde wezwanie. APELUJEMY jednak aby informując nas o zagrożeniu wskazać dyspozytorowi czy występuje choćby minimalne ryzyko zagrożenia epidemiologicznego. Pozwoli to strażakom na właściwe zabezpieczenie ich samych w odpowiednie środki ochrony osobistej. Nie wpływa to w żaden sposób na zakres lub jakość podejmowanych przez nas działań!