Konkurs walentynkowy 2×14 czujek – ROZSTRZYGNIĘTY!

W dniu 1 marca 2019 r. Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. – mł. bryg. Krystian Kosela wspólnie z Panią Aleksandrą Purij rozstrzygnęli nasz Konkurs Walentynkowy „2×14 czujek”, który promował kampanię społeczną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Konkurs polegał na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 5 pytań dot. czadu, dymu, zagrożeń pożarowych i montowania czujek zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców domów, mieszkań.

Na konkurs wpłynęło blisko 80 zgłoszeń, lecz okazało się, że pytania wcale nie były łatwe… nie każdy znał prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania. Spośród tych, którzy poprawnie wskazali odpowiedzi wylosowano 28 nazwisk.

Serdecznie gratulujemy wygranym, z którymi skontaktujemy się drogą mailową i ustalimy sposób przekazania nagród.

#CzujkaDymu #CzujkaCzadu #CzujkaNaStrażyTwojegoBezpieczeństwa