Komendant o bezpiecznych feriach w telewizji TELETOP

W dniu 22 stycznia 2019 r. na „Szybkiej kawie” w studiu gorzowskiej telewizji TELETOP  spotkali się mł. bryg. Krystian Kosela – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP oraz redaktor Sebastian Górny.

teletop

Tematem przewodnim rozmowy była troska o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży ale i osób dorosłych podczas trwających ferii zimowych. Komendant zwrócił uwagę na zagrożenia występujące w tym okresie ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z lodowisk. Wskazał na niebezpieczeństwo załamania się lodu na akwenach otwartych i przykrych konsekwencjach takiego rodzaju aktywności. Przypomniał, że jednostki straży pożarnych w przypadku występowania ujemnych temperatur dysponują sprzętem, przy użyciu którego można wylać „sztuczne lodowisko” np. na boisku szkolnym. Potrzebna jest do tego tylko zgoda właściciela obiektu oraz pozwolenie na użycie wody od właściwego zakładu gospodarki wodnej.

W kolejnej części rozmowy podsumowano rok 2018 pod kątem ilości zdarzeń a także sezonowości ich występowania. Komendant wskazał, że każda pora roku jest dla strażaków pełna zadań i obowiązków. Zima to zagrożenia związane  m. in. z:

  • pożarami sadzy w kominach – brak regularnego czyszczenia, przeglądania sprawności technicznej, korzystaniem z odpowiedniego opału itp.,
  • pożarami obiektów mieszkalnych – związanymi najczęściej z nieprawidłowym, nieodpowiedzialnym, niebezpiecznym ogrzewaniem pomieszczeń,
  • czadem w budynkach (wadliwie działające instalacje grzewcze, nieszczelne przewody kominowe, wentylacyjne itp.)
  • korzystaniem z „lodowisk” na naturalnych zbiornikach wodnych,
  • wypadkami komunikacyjnymi na drogach,
  • dużą ilością pokrywy śnieżnej na dachach obiektów wielkopowierzchniowych,
  • zwisającymi z budynków soplami lodowymi nad ciągami komunikacyjnymi,
  • powodziami roztopowymi i innymi zjawiskami na rzekach.