Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” na radach pedagogicznych

Aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego, funkcjonariusze naszej Komendy zintensyfikowali działania mające na celu promowanie bezpiecznych zachowań w posługiwaniu się urządzeniami grzewczymi a także montowaniu czujek dymu i czadu w budynkach mieszkalnych. Założenia kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” omawiane są podczas wizyt w przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej a także spotkaniach z zarządcami obiektów zamieszkania zbiorowego z terenu miasta i powiatu gorzowskiego.

Kolejnym krokiem mającym na celu poprawę świadomości lokalnego społeczeństwa jest udział kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszy komendy w radach pedagogicznych szkół z terenu miasta i powiatu gorzowskiego. Strażacy oprócz promowania tematyki kampanii wychodzą z ofertą dla instytucji edukacyjnych – zajęcia promocyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu szerokopojętego bezpieczeństwa. W związku z tym, że rozpoczyna się okres zimowy a wkrótce przerwa świąteczno – noworoczna i ferie zimowe wskazano nauczycielom aby na lekcjach wychowawczych uczulali swoich podopiecznych na odpowiedzialne korzystanie z akwenów wodnych, lodowisk i bezpieczne używanie materiałów pirotechnicznych.

Udział funkcjonariuszy KM PSP w Gorzowie Wlkp. zarówno podczas rad pedagogicznych jak i lekcji wychowawczych w szkołach i przedszkolach to działanie cykliczne i długofalowe, które wierzymy, że przyniesie wymierne efekty w zakresie podniesienia świadomości mieszkańców Gorzowa i powiatu gorzowskiego.

#CzujkaDymu #CzujkaCzadu #CzujkaNaStrażyTwojegoBezpieczeństwa