JRG PSP nr 1

Budynek JRG nr 1

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 PSP
ul. Walczaka 108
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 73 38 492


mł. bryg. mgr inż. Paweł Renicki
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  nr 1 
PSP
tel. 95 73 38 490
renickip@strazgorzow.pl

asp. inż. Waldemar Kraus
p. o. Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  nr 1 PSP

tel. 95 73 38 491
krausw@strazgorzow.pl