Jednostki OSP otrzymały nowy sprzęt medyczny i techniczny

W dniu 19 grudnia 2018 r. Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. – mł. bryg. Marek Kopera uczestniczył w uroczystym przekazaniu sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Siedlice, którą reprezentowali Prezes dh Albert Madej oraz Naczelnik dh Krzysztof Sadowski. Sprzęt w imieniu Prezydenta Gorzowa Wlkp. przekazał Pan Jarosław Żółtowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Zestaw ratownictwa medycznego, w skład którego wchodzą m.in. defibrylator, specjalistyczna torba ratownicza oraz deska ortopedyczna pozyskany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Tego samego dnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Santoku, Wójt Gminy Pan Paweł Pisarek oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. – mł. bryg. Krystian Kosela oficjalnie przekazali strażakom OSP nowy sprzęt ratownictwa medycznego oraz technicznego. Sprzęt zakupiono w ramach zadania Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie: „Nabycia wyposażenia urządzeń ratownictwa medycznego i technicznego, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)”.

Wójt Gminy Santok Paweł Pisarek przyznał Nagrodę Specjalną dla OSP Janczewo –  jednostce OSP przynależącej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, która w 2018 roku wyjeżdżała do pomocy mieszkańcom Gminy Santok  ponad 100 razy. Wielkie brawa druhny i druhowie!

Info i foto: UG Santok, UM Gorzów Wlkp.