I Gorzowskie Manewry Ratownicze

KM PSP w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 7 grudnia 2019 r. zostaną zorganizowane „I Gorzowskie Manewry Ratownicze” dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Manewry odbędą się na terenie JRG nr 1 oraz Gminy Kłodawa i będą polegać na prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych podczas kilku pozorowanych zdarzeń. Uczestnicy będą realizować zadania z zakresu taktyki działań gaśniczych, taktyki działań ratowniczych oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zgłaszać należy pięcio- lub sześcioosobowe zastępy (maksymalnie jeden z danej jednostki) posiadające do dyspozycji co najmniej:
1. pojazd ratowniczo-gaśniczy posiadający zbiornik wodny o dowolnej pojemności oraz autopompę lub motopompę,
2. wyposażenie umożliwiające prowadzenie działań podczas pożaru (węże tłoczne, rozdzielacz, prądownice, min. 2 aparaty ochrony dróg oddechowych),
3. zestaw PSP R1 (torba, nosze typu deska, szyny kramera),
4. co najmniej 2 radiostacje przenośne,
5. dowolną drabinę pożarniczą.


Możliwość udziału w manewrach przewidziano dla 16 zastępów.

Pierwszeństwo zapisów posiadają jednostki włączone do KSRG, w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń. Każda zgłaszana osoba musi posiadać aktualne badania oraz kwalifikacje uprawniające do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.


Wszelkie informacje znajdują się w Regulaminie manewrów dostępnym poniżej.


Chęć udziału należy zgłaszać do dnia 29 listopada 2019 r. do zespołu organizacyjnego:
• mł. kpt. Marek Andruszków – KM PSP w Gorzowie Wlkp. (tel. 607 588 782)
• mł. kpt. Bartłomiej Kot – JRG nr 1 KM PSP w Gorzowie Wlkp. (tel. 665 542 201)
• mł. asp. Bogdan Aleksandrowicz – JRG nr 2 KM PSP w Gorzowie Wlkp. (tel. 695 094 899)