Doskonalenie technik ratowniczych wykorzystywanych podczas zdarzeń na zamarzniętych akwenach i ciekach wodnych

W dniu 24 stycznia 2019 r. strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP nr 1 i 2 w Gorzowie Wlkp. wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych z zakresu ratownictwa lodowego. Zajęcia poprowadził mł. bryg. Krystian Kosela – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP. 
 
Ferie zimowe, ujemna temperatura, opady śniegu, choć tak wyczekiwane przez wielu z nas, to jednak generują dodatkowe zagrożenia. Zamarznięte akweny i cieki wodne nie służą rozrywce! Kategorycznie sprzeciwiamy się zabawom na zamarzniętych jeziorach, stawach czy rzekach – niezależnie od tego czy lód ma 5, 10 czy 15 centymetrów. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest „wylanie sztucznych” lodowisk na np. boiskach szkolnych czy parkingach. Kiedy termometry wskazują ujemne temperatury straż pożarna oferuje pomoc w tym zakresie – wystarczy mieć zgodę właściciela obiektu/terenu oraz zgodę PWiK lub innego zakładu gospodarki wodnej na pobór wody z hydrantu. Resztą zajmiemy się my!
 
Podczas zajęć strażacy ćwiczyli techniki ratownictwa lodowego z wykorzystaniem posiadanego sprzętu – sań lodowych, drabin, trapów ratowniczych, sprzętu do ratownictwa wodnego.
W najbliższych dniach podobne ćwiczenia odbędą się na tzw. Miejskim Stawie w Kostrzynie nad Odrą. Do udziału w ćwiczeniach zapraszamy druhów jednostek OSP – prosimy o kontakt z Dowódcą lub Z-cą Dowódcy JRG Kostrzyn nad Odrą.
#bezpieczneferie2019