Ćwiczenia z zakresu ratownictw wodno – nurkowego i lodowego

W związku ze zbliżającymi się feriami oraz tym, iż od kilku dni odnotowujemy ujemne temperatury a na akwenach wodnych pojawił się lód, gorzowscy i kostrzyńscy strażacy rozpoczęli cykl zajęć doskonalenia zawodowego związanych z ratownictwami: wodnym, nurkowym oraz lodowym.

Po zapoznaniu się z tematyką w „Przeglądzie pożarniczym”, nowych rozwiązaniach prezentowanych na wielu forach dyskusyjnych a także portalach społecznościowych strażacy wypróbowali wiele nowych wariantów czynności ratowniczych. Wszystko po to aby jeszcze lepiej i skuteczniej, w sytuacji zagrożenia życia podjąć natychmiastowe działanie.


Zadania nurków PSP często utożsamia się wyłącznie z poszukiwaniem zwłok pod wodą. A przecież ich rola nie ogranicza się tylko do prowadzenia działań humanitarnych.

W ostatnich latach zmiany w przepisach dotyczących nurkowania w PSP i wprowadzenie Zasad organizacji ratownictwa wodnego w KSRG dały możliwość prowadzenia przez nurków skutecznych działań ratowniczych związanych z poszukiwaniem ludzi i ich ewakuacją spod wody, a w dalszej kolejności kontynuowanie akcji ratowniczej na powierzchni w celu przywrócenia czynności życiowych u poszkodowanych.

W dniu 06.02.2018 r. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego Kostrzyn nad Odrą zorganizowała, w ramach doskonalenia zawodowego, ćwiczenia pk.: „SZYBKI NUREK”, które odbyły się na jeziorze Wielkim w okolicach miejscowości Witnica.

Co oznacza sformułowanie „szybki nurek”?

Szybki nurek to nic innego, jak zespół czynności ratowniczych mających na celu wprowadzenie do wody w możliwie najkrótszym czasie nurka – ratownika. To działania związane przede wszystkim z ewakuacją ludzi spod wody, uwięzionych w pojazdach, wywróconych jednostkach pływających oraz w budowlach hydrotechnicznych. Szybki nurek to wreszcie strażak, który został zadysponowany do działań natychmiast po zauważeniu na wodzie zdarzenia. Dysponuje on sprawdzonym i przygotowanym sprzętem (suchy skafander, zestaw butlowy), który może założyć już zaraz po dojaździe na miejsce i oczywiście zna doskonale techniki poszukiwania pod wodą, pozwalające na szybką ewakuację poszkodowanego.

Ćwiczenia SGRW-N Kostrzyn nad Odrą polegały na próbie szybkiego podjęcia osoby znajdującej się pod wodą. Po przybyciu na miejsce okazało się, że na wodzie zalega cienka warstwa lodu, jeden z ratowników przy użyciu sań lodowych dokonywał rozbicia lodu. Drugi ratownik, ubrany w skafander suchy, sprzęt nurkowy oraz zabezpieczony liną wszedł do wody i metodą „po wahadle” rozpoczął poszukiwania poszkodowanego. Po chwili osoba została odnaleziona i wydobyta na brzeg jeziora.

W drugiej części ćwiczeń nurkowie skupili się na poszukiwaniu osób zaginionych pod powierzchnią lodu. Zabezpieczeni przez nurków asekurujących, oraz ratownika na saniach lodowych dokonywali przeszukiwania terenu metodą „po okręgu” w okolicach przerębla, do którego wpadła osoba poszkodowana.


W dniu 07.02.2018 r. funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wlkp. ćwiczyli na jeziorze w miejscowości Kłodawa – „Ratownictwo wodne i lodowe”. Scenariusz ćwiczeń zakładał podjęcie jednej osoby poszkodowanej,  pod którą zarwał się lód.

Pierwszy etap to rzucenie rzutki ratowniczej, a następnie doholowanie osoby zagrożonej do brzegu. Drugi etap to rozwinięcie pneumatycznego trapu ratunkowego, po którym do osoby poszkodowanej dociera ratownik, a po jej wydostaniu z wody, ewakuuje na brzeg. W kolejnym etapie ratownicy podjęli próbę podjęcia osoby przy użyciu sań lodowych, a także drabin nasadkowych i innego sprzętu przygodnego.

Głównym celem ćwiczeń, było doskonalenie technik i umiejętności prowadzenia działań ratowniczych na obszarach zalodzonych. Funkcjonariusze KM PSP w Gorzowie Wlkp. mieli możliwość przećwiczyć różne warianty poszukiwań osób znajdujących się pod wodą oraz dotarcia do osoby tonącej, wydobycie jej na brzeg przy użyciu posiadanego sprzętu ratowniczego.