Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej „GORZÓW ” WOO pk. „GLINIK 2019”

W dniu 29 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Skwierzyna, leśnictwo Glinik oraz Brzozowiec odbyły się coroczne ćwiczenia Sztabu Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. Kierującym działaniem ratowniczym był kpt. Sebastian Forstner – Z-ca D-cy JRG PSP nr 2, szefem sztabu został bryg. Bartłomiej Mądry – Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego KM PSP.  Ćwiczenia w tym dniu prowadziła również  Kompania Gaśnicza „Gorzów” WOO pod dowództwem kpt. Marcina Mikisza. Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 9:00 inspekcją pododdziału, a także wypracowaniem założenia dla grupy ćwiczących.

O godzinie 10:00 z punktu koncentracji zostają do działań wprowadzone siły i środki Kompanii gaśniczej, która ma zadanie zbudować punkt czerpania wody na bazie jeziora Glinik. Następnie poprzez metodę przetłaczania dostarczyć środek gaśniczy do miejsca pożaru oddalonego o około 800 m od PCW. Na front pożaru nacierały 3 zastępy gaśnicze podając 6 prądów wody. Założeniem było utrzymanie ciągłości podawania środka gaśniczego przez co najmniej 30 minut.

Zakończenie i podsumowanie ćwiczeń odbyło się na terenie leśnictwa Glinik, gdzie dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Skwierzyna strażacy mogli zjeść pyszną zupę oraz upiec kiełbaskę na ognisku.

Celem manewrów było sprawdzenie stanu gotowości bojowej oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia działań gaśniczych i dostarczania wody na duże odległości. Sprawdzano również umiejętność prowadzenia prawidłowej korespondencji radiowej między poszczególnymi pojazdami, a także między dowódcami odcinków bojowych i dowódcą akcji. Dla wszystkich była to możliwość zdobycia doświadczenia na wypadek realnej sytuacji.