bryg. Magdalena Popiel odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 9 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenno­ści Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczona została bryg. Magdalena Popiel.

Dnia 30 sierpnia 2019 r. podczas uroczystości obchodów rocznicy wydarzeń „Gorzów `82” odznaczenie wręczył Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej.

Magdalena Popiel była aktywnym członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej, opozycyjnej wobec władz komunistycznych organizacji młodzieżowej. Jako działacz RMN od 1984 r sprawowała funkcję łączniczki prowadząc kolportaż prasy opozycyjnej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego i miasta Gorzowa. Po rozpoczęciu studiów włączyła się w działania komórki RMN funkcjonującej na bazie studiującej na poznańskich uczelniach młodzieży z Gorzowa. W 1986 r. przejęła funkcję szefa kolportażu RMN na Poznań, którą pełniła do 1989 r. Zapewniała łączność kurierską, przewożąc pisma i książki drugiego obiegu na potrzeby gorzowskiej „Solidarności” i RMN-u. Uczestniczyła w przygotowaniu materiałów edukacyjnych, manifestacji i zbieraniu podpisów pod petycjami w sprawie protestów. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Brała udział we wszystkich akcjach, demonstracjach, protestach organizowanych przez te struktury.