Awanse służbowe

Na podstawie art. 51 ust. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi nadał z dniem 11 listopada 2020 r. stopień:

brygadiera

mł. bryg. Krystianowi Kosela


starszego kapitana

kpt. Sebastianowi Forstner


młodszego kapitana

st. sekc. Elżbiecie Gawron


Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.) Lubuski Komendant Wojewódzki PSP rozkazami personalnymi nadał z dniem 11 listopada 2020 r. stopień:

ogniomistrza

mł. ogn. Wojciechowi Bławat


sekcyjnego

st. str. Konradowi Litwinów
st. str. Adamowi Hyz


Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.) Komendant Miejski PSP rozkazem personalnym nadał z dniem 11 listopada 2020 r. stopień:

starszego strażaka

str. Karolowi Stecyk


Serdeczne gratulacje dla wszystkich awansowanych oraz życzenia powodzenia w służbie!