Zmiana zasad obsługi interesantów KM PSP

W związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w kraju

ZWRACAMY SIĘ Z APELEM O OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT INTERESANTÓW W SIEDZIBIE KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W GORZOWIE WLKP. PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3.

Rekomendujemy składanie podań, wniosków i innych dokumentów w sprawach należących do właściwości za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP), elektronicznych skrzynek podawczych, poczty elektronicznej, faxu itp.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH OSOBISTEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W SIEDZIBIE KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W  GORZOWIE WLKP. MOŻNA UZYSKAĆ:

Sekretariat Komendanta Miejskiego PSP: tel.: 95 7338 404, fax: 95 7338 460, e-mail: sekretariat@strazgorzow.pl

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych KM PSP dostępne są na stronie www.strazgorzow.pl w zakładce KONTAKT.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ. O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWALI ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.