Szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego

W dniu 09 listopada 2019 r., choć pogoda nie nastrajała do jakiejkolwiek aktywności, strażacy zmiany II z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili dla druhów jednostek OSP z terenu powiatu gorzowskiego szkolenie oraz ćwiczenia  z zadań podstawowych z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego. Zajęcia teoretyczne oraz nadzór merytoryczny nad ćwiczeniami realizował wieloletni członek i przez długi okres z-ca dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Gorzów Chemik” COO – asp. sztab. Bogdan Grabowski.

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne to specyficzna dziedzina, która wymaga sporego opanowania, wiedzy i umiejętności. W związku z tym, że często na miejscu zdarzenia pierwsze są zastępy jednostek OSP koniecznym jest aby podstawowa wiedza z zakresu chemii i ekologii nie była im obca. Podczas wykładu druhowie dowiedzieli się o zasadach obowiązujących podczas działań ratowniczych w tym zakresie a także mieli szansę poznać praktyczne działania, pomysły czy dobre rady, których asp. Grabowski w swojej blisko 30-letniej służbie w PSP przeżył i wypracował wiele.

W drugiej części strażacy zapoznali się z ogromem specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego, którego w posiadaniu jest SGRChem-Eko.

Dziękujemy za liczne przybycie i do zobaczenia na kolejnych zajęciach.