Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków ratowników OSP

W dniach 23 czerwca do 1 lipca br.  w Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. przeprowadzono szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach. Szkolenie ukończyło

W ramach szkolenia realizowano tematykę dotyczącą:

– konstrukcji budowli ochronnych i przyczyn awarii,

– usuwania skutków powodzi,

– udzielania pomocy ludziom i zwierzętom ,

– działań ratowniczych i zabezpieczających,

– czynności członków załogi łodzi ratowniczych,

– działań ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią.

Zajęcia praktyczne dla słuchaczy odbywały się na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. oraz na jeziorze w Kłodawie. W dniu 01 lipca komisja egzaminacyjna powołana przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny który pozytywnie zaliczyło 19 druhów powiatu gorzowskiego, z jednostek OSP KSRG: Bogdaniec, Witnica, Janczewo, Lipki Wielkie oraz 2 druhów z powiatu wołomińskiego: OSP KSRG Jadów.