Szkolenie na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej

W dniach 16 – 27 kwietnia 2018 r. w siedzibie KM PSP w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej. W szkoleniu udział wzięło 43 strażaków komendy oraz podległych JRG PSP. Szkolenie przeprowadzili Panowie Henryk Pierchała oraz Jerzy Bartoszek z Wrocławia.

Egzamin pisemny odbył się w JRG nr 2 w Zielonej Górze a praktyczny w porcie rzecznym w Cigacicach.

Wszyscy kursanci pozytywnie ukończyli szkolenie uzyskując patent żeglarski sterrmotorzysty żeglugi śródlądowej. Gratulujemy!