Święto Niepodległości w KM PSP

W dniu 11 listopada 2019 r. podczas zmiany służby we wszystkich trzech jednostkach ratowniczo – gaśniczych podległych KM PSP w Gorzowie Wlkp. odbyły się uroczyste zbiórki z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Zgodnie z Ceremoniałem Pożarniczym podczas przebiegu uroczystości uwzględniono podniesienie flagi państwowej przy dźwiękach hymnu państwowego oraz odczytano list Komendanta Głównego PSP.