Statystyki zdarzeń za okres 27 sierpnia – 02 września 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 71
Pożary: 15
Miejscowe zagrożenia: 46
Alarmy fałszywe: 10
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2208
Pożary: 779
Miejscowe zagrożenia: 1210
Alarmy fałszywe: 219