Statystyki zdarzeń za okres 26 listopada – 02 grudnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 44
Pożary: 20
Miejscowe zagrożenia: 14
Alarmy fałszywe: 10
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2816
Pożary: 1010
Miejscowe zagrożenia: 1509
Alarmy fałszywe: 297