Statystyki zdarzeń za okres 24 – 31 grudnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 35
Pożary: 10
Miejscowe zagrożenia: 15
Alarmy fałszywe: 10
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2964
Pożary: 1054
Miejscowe zagrożenia: 1586
Alarmy fałszywe: 324