Statystyki zdarzeń za okres 23 – 29 kwietnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 41
Pożary: 8
Miejscowe zagrożenia: 28
Alarmy fałszywe: 5
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 842
Pożary: 417
Miejscowe zagrożenia: 314
Alarmy fałszywe: 111