Statystyki zdarzeń za okres 22 – 28 października 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 34
Pożary: 7
Miejscowe zagrożenia: 22
Alarmy fałszywe: 5
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2632
Pożary: 926
Miejscowe zagrożenia: 1437
Alarmy fałszywe: 269