Statystyki zdarzeń za okres 19 – 25 marca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 63
Pożary: 34
Miejscowe zagrożenia: 20
Alarmy fałszywe: 9
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 561
Pożary: 255
Miejscowe zagrożenia: 221
Alarmy fałszywe: 85