Statystyki zdarzeń za okres 18 – 24 czerwca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 59
Pożary: 19
Miejscowe zagrożenia: 34
Alarmy fałszywe: 6
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 1320
Pożary: 557
Miejscowe zagrożenia: 606
Alarmy fałszywe: 157