Statystyki zdarzeń za okres 16 – 22 kwietnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 40
Pożary: 15
Miejscowe zagrożenia: 18
Alarmy fałszywe: 7
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 801
Pożary: 409
Miejscowe zagrożenia: 286
Alarmy fałszywe: 106