Statystyki zdarzeń za okres 15 – 21 styczeń 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 42
Pożary: 11
Miejscowe zagrożenia: 27
Alarmy fałszywe: 4
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 104
Pożary: 34
Miejscowe zagrożenia: 58
Alarmy fałszywe: 12