Statystyki zdarzeń za okres 10 – 16 grudnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 40
Pożary: 9
Miejscowe zagrożenia: 23
Alarmy fałszywe: 8
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2889
Pożary: 1029
Miejscowe zagrożenia: 1571
Alarmy fałszywe: 314