Statystyki zdarzeń za okres 09 – 15 lipca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 66
Pożary: 10
Miejscowe zagrożenia: 53
Alarmy fałszywe: 3
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 1510
Pożary: 608
Miejscowe zagrożenia: 732
Alarmy fałszywe: 170