Statystyki zdarzeń za okres 08 – 14 października 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 42
Pożary: 24
Miejscowe zagrożenia: 13
Alarmy fałszywe: 5
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2539
Pożary: 892
Miejscowe zagrożenia: 1390
Alarmy fałszywe: 257