Statystyki zdarzeń za okres 07 – 13 maja 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 44
Pożary: 19
Miejscowe zagrożenia: 22
Alarmy fałszywe: 3
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 933
Pożary: 458
Miejscowe zagrożenia: 358
Alarmy fałszywe: 117