Statystyki zdarzeń za okres 05 – 11 marca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 46
Pożary: 16
Miejscowe zagrożenia: 23
Alarmy fałszywe: 7
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 439
Pożary: 192
Miejscowe zagrożenia: 178
Alarmy fałszywe: 69