Statystyki zdarzeń za okres 05 – 11 lutego 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 41
Pożary: 18
Miejscowe zagrożenia: 10
Alarmy fałszywe: 13
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 212
Pożary: 76
Miejscowe zagrożenia: 99
Alarmy fałszywe: 37