Statystyki zdarzeń za okres 05 – 11 listopada 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 34
Pożary: 19
Miejscowe zagrożenia: 11
Alarmy fałszywe: 4
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2696
Pożary: 955
Miejscowe zagrożenia: 1464
Alarmy fałszywe: 277