Statystyki zdarzeń za okres 03 – 09 września 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 61
Pożary: 17
Miejscowe zagrożenia: 38
Alarmy fałszywe: 6
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2269
Pożary: 796
Miejscowe zagrożenia: 1248
Alarmy fałszywe: 225