Statystyki zdarzeń za okres 03 – 09 grudnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 33
Pożary: 10
Miejscowe zagrożenia: 21
Alarmy fałszywe: 2
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2849
Pożary: 1020
Miejscowe zagrożenia: 1530
Alarmy fałszywe: 299