Statystyki zdarzeń za okres 29 stycznia – 04 lutego 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 34
Pożary: 10
Miejscowe zagrożenia: 17
Alarmy fałszywe: 7
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 171
Pożary: 58
Miejscowe zagrożenia: 89
Alarmy fałszywe: 24