Statystyki 08 – 14 stycznia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 27
Pożary: 12
Miejscowe zagrożenia: 12
Alarmy fałszywe: 3

Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 62
Pożary: 23
Miejscowe zagrożenia: 31
Alarmy fałszywe: 8