Spotkanie z przedstawicielami zarządców obiektów zamieszkania zbiorowego.

W dniu 19 listopada 2018 r. w siedzibie Komendy odbyło się spotkanie mł. bryg. Krystiana Koseli – Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. z przedstawicielami ZGM, ADM i Spółdzielni mieszkaniowych zarządzających obiektami zamieszkania zbiorowego z terenu miasta Gorzowa Wlkp. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych rozwiązań obniżających ryzyko zatrucia się mieszkańców dymem lub czadem pochodzących z urządzeń grzewczych w okresie zimowym. Jednym z elementów spotkania było zaprezentowanie założeń kampanii edukacyjno – prewencyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Funkcjonariusze wydziału operacyjno – szkoleniowego omówili zagrożenia związane z czadem i pożarami wewnętrznymi, a także budowę czujki i zasady jej montażu. W spotkaniu uczestniczyli również funkcjonariusze wydziału kontrolno – rozpoznawczego, którzy przedstawili wymagania przepisów przeciwpożarowych dot. eksploatacji urządzeń grzewczych, utrzymywania przejezdności dróg pożarowych oraz zaopatrzenia wodnego. Przedstawicielom zarządców gospodarki mieszkaniowej przekazano ulotki informacyjne przedmiotowej kampanii. Mają one być przekazane mieszkańcom, w celu zwiększenia świadomości o zagrożeniach ze strony czadu i dymu.