Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Różankach

Lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak w asyście Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Marka Kopery, wspólnie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską oraz Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem wzięli udział w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Różankach (gm. Kłodawa).

Lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak w swoim przemówieniu wyraził pełna aprobatę dla wspierania działań takich jak zakup pojazdów ratowniczych poprzez dofinansowanie. Każda inicjatywa podnosząca bezpieczeństwo mieszkańców regionu jest ogromie ważna i cenna.

Na terenie województwa funkcjonuje 338 jednostek OSP, z czego 140 jednostek jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, a 198 jednostek funkcjonuje poza systemem KSRG. Na wyposażeniu jednostki OSP Różanki znajdują się obecnie dwa samochody gaśnicze: lekki z 2009 roku oraz średni, nowy z 2018 r., a także ponton śrubowy z 2013 r. Zakupiony samochód gaśniczy zastąpił wyeksploatowany, 14-letni pojazd, co niewątpliwie wpłynie na poprawę skuteczności podejmowanych działań.

Finansowanie samochodu OSP Różanki:
1) Środki Gminy – 219 800 zł;
2) Dotacja KSRG od Komendanta Głównego PSP – 100 000 zł;
3) NFOŚiGW poprzez fundusz wojewódzki – 319 800 zł (50% wartości pojazdu)

Opracowanie: KW PSP Gorzów Wlkp.
Zdjęcia: LUW