Przedszkolaki w salce „Ognik”

W dniu 27.02.2018 r. w salce edukacyjnej „Ognik” przy JRG nr 1 odbyły się zajęcia edukacyjne dla grupy dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 12 z Gorzowa Wlkp.

21 dzieci w wieku 5-6 lat miało możliwość zapoznania się między innymi z:

  • zasadami bezpieczeństwa oraz zachowania się w czasie pożaru,
  • zagrożeniami związanymi z okresem zimowym,
  • zasadami pierwszej pomocy oraz
  • zasadami alarmowania służb ratunkowych.

Dodatkowo strażacy zaprezentowali pojazdy i sprzęt specjalistyczny w jaki wyposażona jest Jednostka a także opowiedzieli o pracy strażaka.