Prośba o informację ze zdarzenia

W celu wydania informacji z działań straży pożarnych (zarówno PSP jak i OSP), który to dokument często potrzebny jest do ubiegania się o odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych, należy wypełnić DRUK i złożyć go w sekretariacie KM PSP.

Wypełniony i podpisany druk można złożyć osobiście, przesłać na adres sekretariat@strazgorzow.pl lub faxem: 95 7338 460.

W związku z tym, iż druk NIE JEST ZAŚWIADCZENIEM a jedynie informacją potwierdzającą udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniu, nie jest pobierana opłata skarbowa od jego wydania.