Prewencja społeczna

Prewencja społeczna to dostarczenie wiedzy oraz informacji, zmiana postaw i wzrost świadomości społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem tych najmłodszych – dzieci i młodzieży.

Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp. realizuje te zadania poprzez inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie, działań i programów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony ludności; edukację na rzecz bezpieczeństwa publicznego („Bezpieczna+”, „Bezpieczne życie”) oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej.

 Realizowane przedsięwzięcia:
  1. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
  2. Program: „Ogniomistrz Żarek uczy i bawi”
  3. Kampania społeczna: „Kręci mnie bezpieczeństwo”
  4. Kampania społeczna: „Czad i ognień. Obudź czujność”
  5. Kampania społeczna: „Stop pożarom traw!”

Prewencją społeczną realizowaną przez KM PSP w Gorzowie Wlkp. zajmuje się Wydział Operacyjno – Szkoleniowy – tel.: 98 7338 450.