Powołanie na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Patryk Maruszak na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. mgr. inż. Marka Kopery z dniem 7 września 2018 r. odwołał bryg. mgr. inż. Grzegorza Rojka ze stanowiska Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. oraz powołał na jego miejsce: mł. bryg. mgr. inż. Krystiana Koselę.

Pan mł. bryg. mgr inż. Krystian Kosela jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 2005 r. zdobywając wykształcenie inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku został mianowany na stanowisko dowódcy zastępu w Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp., gdzie pełnił służbę awansując na kolejne stanowiska dowódcze w hierarchii zawodowej. Na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP został powołany ze stanowiska Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gorzowie Wlkp. Pełniąc służbę w ramach sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego dowodził Kompanią Specjalistyczną Powodziowo-Pompową, Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Gorzów” oraz Lubuskim Modułem Pomp Wysokiej Wydajności przeznaczonym do działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W 2007 roku ukończył studia II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie otrzymując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa, a w roku 2017 ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej. Uczestnik międzynarodowych projektów wymiany ekspertów oraz szkoleń organizowanych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Odznaczony między innymi: Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”.