Powiatowe obchody Dnia Strażaka

 

logo

 W dniu 11 maja 2019 r. o godz. 12:00 w miejscowości Lubczyno (gm. Bogdaniec) polową mszą świętą rozpoczęły się uroczystości związane z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka połączone z przekazaniem tejże jednostce nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Na placu przy remizie zebrały się pododdziały strażaków PSP i druhów OSP, poczty sztandarowe a także znamienici goście w osobach m.in.:

 • Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski,
 • bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. wraz z Zastępcą bryg. Januszem Drozdą,
 • dh Lech Cabel – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
 • Pan Mirosław Marcinkiewicz – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego,
 • Pan Marek Surmacz – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • Pan Mariusz Herbut – Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Pan Michał Wasilewski – Starosta powiatu gorzowskiego,
 • Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorzowie Wlkp. z dh. Prezes Małgorzatą Domagała na czele,
 • nadkom. Krzysztof Kubryń – Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp.,
 • ppłk. Krzysztof Słowik – Komendant Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp.,
 • Pani Danuta Kozera – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • Pani Ewa Stachura – Kruszewska – Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,
 • Pan Krzysztof Kielec – Prezes Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • Nadleśniczowie Lasów Państwowych, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin powiatu gorzowskiego.

Po mszy świętej, wciągnięciem Flagi Państwowej oraz odegraniem Hymnu rozpoczęły się główne uroczystości. Wręczono medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Sztandar OSP Witnica został odznaczony medalem Za zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Sztandar OSP Lubczyno został odznaczony srebrnym medalem Za zasługi dla pożarnictwa.

Na koniec uroczyście przekazano klucze do nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Lubczyno.

Po zakończeniu uroczystości zaproszono wszystkich przybyłych gości oraz mieszkańców powiatu gorzowskiego na pokazy ratownictwa technicznego, medycznego, koncert zespołów oraz gry i zabawy dla najmłodszych.