Paliwowe karty rabatowe dla jednostek OSP KSRG z terenu powiatu gorzowskiego

28 grudnia 2018 r. w sali szkoleniowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., odbyło się spotkanie mł. bryg. Marka Kopery – Komendanta Miejskiego PSP z Prezesami/Naczelnikami jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu gorzowskiego. Celem spotkania było przekazanie Kart Rabatowych upoważniających do zakupu paliw na zasadach określonych w „Regulaminie Programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej” prowadzonego przez PKN ORLEN S.A. Karty zostały wydane dzięki podpisanej umowie pomiędzy PKN ORLEN reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Daniela Obajtka a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszkiem Suskim. Zawarta umowa zagwarantuje członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego rabat na paliwa w całej sieci ORLEN w Polsce. 

Korzystając z okazji Komendant życzył wszystkim zgromadzonym druhom i ich rodzinom szczęśliwego Nowego Roku 2019. Ponadto w związku z trwającym sezonem grzewczym w ramach prewencji społecznej przypomniał o wzmożonym zagrożeniu pożarami i tlenkiem węgla oraz przedstawił materiały kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.