Odprawa roczna Komendanta z jednostkami OSP

W dniu 29 listopada 2018 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. odbyła się odprawa operacyjna Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. z kierownictwem jednostek OSP z terenu powiatu gorzowskiego.

Odprawę poprowadził Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. – mł. bryg. Marek Kopera, który przedstawił m. in. założenia kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, a także polecił druhom propagowanie tych prostych rad wśród lokalnej społeczności. Zagadnienia operacyjne takie jak: potrzeby szkoleniowe na rok 2019, uwagi i błędy wynikłe podczas działań ratowniczo – gaśniczych, inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP, plan ćwiczeń, a także zmiany w strukturach kompanii gaśniczej WOO „GORZÓW” omawiał Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego – bryg. Bartłomiej Mądry. Kolejnym tematem odprawy, który przedstawiła Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego – mł. bryg. Magdalena Popiel był podział i rozliczenie dotacji KSRG i dotacji MSWiA oraz dotacje z funduszu sprawiedliwości.

#CzujkaDymu #CzujkaCzadu #CzujkaNaStrażyTwojegoBezpieczeństwa